Deklarējam sevi un ceļam sabiedrību, 2. daļa

Pirmajā daļā doto dzīva cilvēka apliecinājumu var formulēt dažādi. Gribētu uz to aicināt lasītājus, jo tikai radoša pieeja ļauj izprast lietas būtību pa īstam. Tomēr, neatkarīgi no formulējumiem, mums jau rodas priekšstats par “dzīvo cilvēku”, kurš ievērojami atšķiras no “fiziskas personas” un “pilsoņa”. Dzīva cilvēka uzvedība atšķirsies, jo dzīvs cilvēks ir arī brīvs cilvēks. Viņš ir izrāvies no tā aploka vai būra, kurā to iesprostoja fiziskās personas un pilsoņa ierobežojumi.

Nākamais solis ir uzņemt attiecības ar esošo varu un paziņot tai par saviem nodomiem. Kā jau minēju, dzīvam cilvēkam šādu attiecību nav. Šim nolūkam esmu sastādījis paziņojumu Latvijas Republikai (LR) formā RB-05 . Pirms aplūkojam to detaļās, atbildēsim uz svarīgo jautājumu, kāpēc šāds paziņojums ir izdots tieši LR. Manis aprakstītā metode ir universāla, to var pielietot ikvienai valstij, ar ko man ir saistība kā cilvēkam.

Manai fiziskajai personai ir ne tikai LR, bet arī Lielbritānijas pilsonība. Formāli esmu arī PSRS pilsonis, jo pilsonību man neviens nav atņēmis, arī pats neesmu atteicies, arī PSRS formāli vēl pastāv .. Neesmu PSRS atjaunošanas entuziasts, tāpēc lai šī tēma paliek citai reizei. Īsumā, ja cilvēkiem izdotos pārņemt PSRS, tas būtu saistīts ar lielu materiālo labumu un ietekmes iegūšanu.

Attiecībā uz Lielbritāniju, sākšu ar piemēru. Savulaik 2014. gadā man bija dota iespēja piedalīties Skotijas neatkarības referendumā, tomēr tajā nepiedalījos. Neuzskatu sevi par skotu, turklāt Lielbritānija man ir (nosacīta) patvēruma zeme. Neuzskatu sevi par tiktāl integrētu Lielbritānijas sabiedrībā, lai spētu pieņemt lēmumus par šīs valsts nākotni. Pretējā gadījumā es sevi varētu pielīdzināt agresīvam migrantam, kurš tiecas uzspiest savu viedokli pamatnācijai, līdzīgi kā to Latvijā dara pilsonību guvušie PSRS militāristi, to pēcnācēji un citi nepiederoši cilvēki.

Turpretim Latvija ir mana dzimtene, mani priekšteči kā fiziskas personas ir bijuši Latvijas pilsoņi, esmu Latvijai piederīgs un jūtos atbildīgs par to. Īsumā, esmu Latvijas cilvēks, tāpēc arī paziņojums ir adresēts LR.

* * *

Paziņojums, kas izteikts formā RB-05 ir pietiekoši skaidri formulēts un neprasa papildus komentārus. Būtu vēlams rūpīgi izlasīt tekstu, jo tas dod skaidru priekšstatu par atšķirību, kāda ir starp dzīvu cilvēku un fizisku personu. Fiziska persona tāpat kā pilsonis ir diezgan līdzīga juridiskajām personām, kuras esošajā likumdošanā apzīmē uzņēmumus un organizācijas.

Tiešām, gan fiziska persona, gan pilsonis ir juridiskas konstrukcijas, kuru vienīgais dibinātājs, īpašnieks un labuma guvējs ir dzīvais cilvēks.

Piemēram, man kā dzīvam cilvēkam pieder viena (fiziskā) persona. Šai fiziskajai personai pieder 2 – 3 pilsonības.

Pilsonības jautājums ir pārmērīgi sakāpināts Latvijas sabiedrībā. Ja aplūkojam pilsonību no dzīva cilvēka viedokļa, par Latvijas pilsoņu kopumu jautājumi nerodas. Aicinu lasītājus pārliecināties par to pašiem. Ērtības labad esmu izcēlis attiecīgo rindkopu paziņojumā ar zaļu krāsu.

Cilvēks manto Latviju no saviem priekštečiem dabiskā veidā. Tieši tāpat, kā tas manto zemi, māju, naudu un citu īpašumu no saviem vecākiem. Tā veidojas cilvēku kopums, ko varētu saukt par Latvijas cilvēkiem. Tikai šo cilvēku fiziskās personas ir Latvijas (dabiskie, likumīgie) pilsoņi.


Novērtē šo rakstu:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *