Galvenais

Ir tikai viens dabisks veids kā organizēt sabiedrību

Kas tas ir par veidu? Kas jau paveikts, un kāds ceļš vēl priekšā? Uz šiem jautājumiem atbild societyandnature.org . Īsumā aplūkosim par ko iet runa.

Iet runa par ilgtermiņa globāla mēroga pasākumiem sabiedrības pārveidošanai. Es tajos piedalos, vairāk vai mazāk apzināti, pēdējos 30 gadus. Iesākumā tā bija jauna informācijas tehnoloģija, personiskie datori un internets, kam sekoja sabiedriski nozīmīgie pielietojumi – sociālie tīkli, kriptovalūta ..

Informācijas apmaiņas rezultātā kļuva acīmredzams esošās sabiedrības pretdabiskums un necilvēcība. Cilvēkos atmodās tieksme pēc personiskas brīvības, kas izpaužas kā tieksme uzzināt patiesību, panākt taisnību, pašpietiekamības meklējumi. Arvien vairāk cilvēku cenšas kļūt pašnodarbināti, tādā veidā radot materiālos priekšnoteikumus personiskai brīvībai.

Līdz ar to izmainās cilvēku apziņa, praktiskajā darbībā pielieto jaunu metodi. Jaunā sabiedriskā metodoloģija vienkāršos un saprotamos vārdos aprakstīta konceptuālajā rakstā “Sabiedrība, kuru mēs ceļam” http://societyandnature.org/okms.pdf .

Pašpietiekamība un brīvība ietver spēju sevi nodrošināt ar dzīves pamatelementiem – mājvietu, pārtiku, ūdeni, enerģiju, komunikācijām .. Cilvēki meklē iespēju paši gādāt par savu drošību un sabiedrisko kārtību. Brīvai preču un pakalpojumu apmaiņai vajadzīga īsta nauda. Tas viss kopumā veido sabiedrību, kuru mēs ceļam.

Citiem vārdiem sakot, sabiedrība sastāv no būtiskiem pamatelementiem, par kuriem cilvēku starpā ir vienošanās. Šīs vienošanās attiecas uz galveno sabiedrības regulējumu, kas ir visvairāk acīmredzams pēc iespējas lielākam skaitam cilvēku. Ja to noformē dokumenta veidā, tad iznāk kaut kas līdzīgs kodeksam, standartam .. Šo dokumentu var izdot un nosaukt dažādi, es to saucu par sabiedrības vadības standartu RB-01. Viens no veidiem, kā standartu sastādīt ir šeit krievu http://societyandnature.org/rb-01-rus.pdf un angļu http://societyandnature.org/rb-01.pdf valodā.

Standartā lietoto jēdzienu skaidrojumi RB-02 šeit krievu http://societyandnature.org/rb-02-rus.pdf un angļu http://societyandnature.org/rb-02.pdf valodā.

Esmu vairākkārt aicinājis un joprojām ceru sagaidīt standarta un skaidrojumu (radošu) tulkojumu latviešu valodā.

Savus personiskās brīvības jautājumus lai katrs risina pats. Vai to vajag dokumentēt? Es nezinu, bet mana pieeja ir aprakstīta trīs rakstos šajās Sarunās 2019. gada decembrī. Attiecīgie formulējumi ir šeit http://societyandnature.org/rb-04.pdf , http://societyandnature.org/rb-05.pdf , http://societyandnature.org/rb-06.pdf

* * *

Cilvēku sabiedrības izveidošana ir ļoti liela mēroga process, kurā iesaistīti ļoti daudzi cilvēki dažādos veidos, korporācijas, valstu un vietējās pārvaldes iestādes .. Izvirzās cilvēki – ideju un tautas līderi, konkrētu mērķu sasniegšanai notiek pasākumi, kas kļūst par plānotiem vai spontāniem projektiem .. Sadaļā “Projekti” ir aprakstīti tie projekti, kuros esmu piedalījies.


Novērtē šo rakstu:

You already voted!

1 komentārs par “Galvenais

  1. Valdis Freimantāls 01 Dec 2019 pulksten 18:47

    Loģisks un noderīgs raksts! Paldies, Rid!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *