Dzeltenās Vestes

Projekta būtība ir cilvēku apvienošana, stimulējot mērķtiecīgu domāšanu un kopīgu rīcību sava stāvokļa uzlabošanai. To veic ar kolektīvas ārējas apziņas izraisīšanu lielām cilvēku grupām. Citiem vārdiem sakot, tā saucamā “egregora” izveidošana un pielietošana.

Projekts aizsākās 2015. gada sākumā, kad Grieķijas krīzes laikā cilvēku aktivitāte rādīja uzvedības paraugus, kuri bija potenciāli noderīgi minēto mērķu sasniegšanai. Masveidības ziņā, projekts sasniedza savu kulmināciju 2018. gadā Francijā. Tas izpaudās merķtiecīgos masu protestos ar prasībām, formulētām Dzelteno Vestu hartas veidā, lejuplādēt šeit http://societyandnature.org/cogj.pdf .

* * *

Projekta būtība diezgan pamatīgi aprakstīta LRTT . Par projektu kopumā šeit https://tautastribunals.eu/?p=48779 , https://tautastribunals.eu/?p=48854 , bet par aktivitātēm Latvijā šeit https://tautastribunals.eu/?p=48966 .

Sekojoši video franču valodā ar centieniem pievērst uzmanību Dzelteno Vestu hartai kā ceļam uz cilvēku sabiedrību

Video latviešu valodā par Dzeltenajām Vestēm Rīgā

Video krievu valodā par projektu kopumā

* * *

Projekts turpinās, ciktāl tas attiecas uz paliekošām iemaņām un mācībām, kas apgūtas protestu gaitā. Tomēr projekta virzība ir ekscentriska, nespējot skaidri formulēt mērķus ilgtermiņā. Ir daudz blakus efektu, fokusa zaudēšana, opozīcijas izraisītas veiksmīgas provokācijas.

Ārējas apziņas uzspiešana nav labākais veids kā stimulēt cilvēcisko pašapziņu. Līdz šim to pielietoja galvenokārt opozīcija, radot negatīvus “egregorus” cilvēku apziņas apspiešanai, savu pārvaldes mērķu sasniegšanai. Opozīcijai joprojām ir iespēja radīt šādu negatīvu “egregoru” nacionāla mēroga katastrofas, piemēram ugunsgrēka, veidā. Rezultātā radītās ciešanas, pazemojums un vēlme atjaunot zaudēto rada jaunu kopības apziņu.


Novērtē šo rakstu:

You already voted!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *