Spēks Patiesībā

Projekta būtību sākotnēji formulēja anonīms avots, kurš atrodas Krievijas spēka struktūrās, saskaņā ar šī avota paziņojumiem. Sākotnējā būtība bija militarizētas tautas pašpārvaldes nodibināšana Krievijā, šim nolūkam izmantojot bruņotos spēkus un projekta gaitā militarizētas tautas nodibinātu pārvaldi.

Projekts sākotnējā formulējumā, kādā to aizsāka 2018. gada sākumā, satur iekšēju pretrunu. Tas ir, tautas pašpārvaldes / cilvēku sabiedrības nodibināšana, pielietojot spēku. Citiem vārdiem sakot, ja spēks ir pielietots iekārtu izveidojot, tad spēks būs jāpielieto arī turpmāk, iekārtu uzturot.

Tāpēc esmu pārformulējis projekta būtību, pāreju uz tautas pašpārvaldi veicot mierīgā ceļā. Tas ir, kad militāro pārspēku izmanto kā pārliecināšanas līdzekli, bet spēka pielietošana aprobežojas ar ārkārtas gadījumiem. Spēka pielietošana kā varas pārņemšanas metode nav paredzēta. Šī pozīcija izskaidrota video materiālos

Projekts turpinās tā, kā formulēts augstāk minētajos video materiālos. Tomēr pašreiz, 2019. gada novembrī, projekts nav aktuāls.

Projekta sākotnējie autori ir pārtraukuši publicēt materiālus par projektu. Gribētu novēlēt nezaudēt interesi par sabiedrības pārveidošanu, nodibinot cilvēciskajās vērtībās balstītu tautas pašpārvaldi.

Iesaki šo rakstu :
 
 
 
  

Novērtē šo rakstu:

You already voted!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *