Spiegu stāstiņi, 3.daļa

Tas varēja būt 1988. gada beigās vai 1989. gada sākumā, kad tikko nodibinātā Latvijas tautas fronte (LTF) mēģināja diskutēt ar tā saucamās interfrontes pārstāvjiem. No tiem diskusijās izcēlās Tatjana Ždanoka. Viņas histēriskā kliegšana atgādināja sievieti, kurai hroniski trūkst vīrieša uzmanības. LTF bija tāds Raimonds Garenčiks. Starpbrīdī viņš piegāja pie interfrontes Aleksejeviem un Belaičukiem, un jautāja […]

Spiegu stāstiņi, 2.daļa

Vērtējot pagātni, mēs dodam priekšroku objektīviem faktiem un notikumiem, kas dokumentēti vai vispārzināmi neapstrīdamā veidā. Uz šī pamatojuma, mēs parasti vērtējam cilvēkus pēc viņu darbiem, šķirojot labajos un sliktajos. Tomēr šāda objektivitāte atklāj labi ja pusi no pieejamās patiesības. Fakti atstāj daudz iespēju manipulācijām, un neatklāj cilvēku patieso motivāciju. Otra puse ir personiskie, sadzīviskie un […]

Spiegu stāstiņi, 1.daļa

Šī aģenta kartiņa pieder izcilam jaunāko laiku Latvijas zinātnes popularizētājam, vēsturniekam un funkcionāram. Jāni Stradiņu personiski nepazinu. Viņš piederēja manu vecāku paaudzei, kura tagad aizgājusi. Taču mana vistuvākā apkārtne, ieskaitot gan mātes, gan manus jaunības paziņas, piederēja slavenā zinātnieka paziņu lokam. No dzirdētā par Stradiņu jāsecina, ka viņš bija karjerists, un cilvēcisko īpašību dēļ nespēja […]

Spiegu stāstiņi, ievads

Vai beidzot ir skaidrs, ka visu mūsdienu sabiedrību vada no viena centra? Tas attiecas uz visām valstīm, ieskaitot tās, kas savstarprēji karo. Tas attiecas uz ekonomikas varām, kas konkurē. Tas attiecas uz vienoto monetāro sistēmu, kur valstu valūtas ir atvasinātas no vienas valūtas. Tas attiecas arī uz vienoto informācijas sistēmu internetu ar vienotiem lietošanas noteikumiem. […]

Īsi par Latvijas Centrālo padomi (LCP), 2. daļa

1944. gadā Latvijai pāri dzina komunistisko padomju armiju, kas nodibināja savu varu. Kas tā bija par varu? Skaidrs, ka tā nebija “padomju” vara, ar ko saprotam cilvēku izvēlētu pārstāvju (deputātu) padomes. Tā nebija arī “komunistu” vara. Komunisms ir sadomāta masu ideoloģija ar sabiedriskajiem atribūtiem, ko piekabināja kā attaisnojumu 1917. gada ebreju veiktajam apvērsumam Krievijā. Lai […]

Īsi par Latvijas Centrālo padomi (LCP), 1. daļa

Ja pavisam īsi, tad pēc LCP metodikas Latvijā notiek visi sabiedrisko pārkārtojumu mēģinājumi, sākot no 1944. gada. Tas nozīmē, ka LCP attiecas uz metodoloģiju, nevis politiku, un stāv pāri politikai. Citiem vārdiem sakot, Latvijas valdošā šķira (kopiena) var pārveidot vai restartēt sabiedrību pēc LCP parauga neatkarīgi no esošās sabiedriskās iekārtas. Tas var notikt gan sociālisma, […]

Represijas pastiprinās

Vēlot spēku un izturību Linardam Grantiņam saistībā ar kārtējo tiesu, tomēr gribas ticēt, ka iznākums būs tāds pats kā iepriekš. Proti – nekāds. Tāpēc gribētu pievērsties citai personiskai traģēdijai, par ko pavēstīja Lato Lapsa emocionālā uzrunā https://youtu.be/9v7ywcpvb04 . Lato Lapsu personiski nepazīstu, nekad neesmu ar viņu ticies, sarunājies un sarakstījies. Patiesību sakot, kaut ko līdzīgu […]

Antropoloģisks pētījums

Vai atceramies sabiedrībā pazīstamos indivīdus, kuri saviem uzvārdiem lika prievārdus ar mērķi panākt aristokrātisku skanējumu? Visi ņirgājās par Fon Kalmanoviču un De Vaškēviču, turpretim viņi paši bija pārliecināti, ka tieši tā vajag. Kuratori, kuri virzīja viņus līdz kriminālās pasaules virsotnēm, bija iedvesuši tiem pārliecību par piederību augstākajai kastai, jaunajai aristokrātijai, kurai piederēs arī viņu pēcnācēji. […]

Militāra tautas pašpārvalde, 3. daļa

Iepriekšējā daļā aplūkojām kā darbojas pašpārvalde, kurā nav politiskās sistēmas. Šajā daļā par to, kādiem līdzekļiem un spēkiem iespējams pašpārvaldi ieviest. Virzošais spēks ir Valsts prezidents savā bruņoto spēku virspavēlnieka statusā. Viņš rīkojas saskaņā ar Satversmi un likumiem, savas kompetences ietvaros. Kopš 1944. gada vara Latvijā nav mainījusies Pirms ķeramies pie lietas, īsi par varas […]

Militāra tautas pašpārvalde, 2. daļa

Sabiedrības pārvaldes neatbilstība jaunajai (sabiedriskajai) realitātei noved pie smagām sekām. Pēdējo 3 gadu laikā to uzskatāmi parādīja nespēja pretoties kovidafērai. Patlaban to demonstrē varas aprindu nespēja risināt valsts aizsardzības aktuālos jautājumus, kas noved pie kara histērijas. Šajā sakarā cilvēki uzdod daudzus jautājumus, kas paliek bez atbildes. Atklājušās likumsakarības minētajos notikumos. Tie saistīti ar lieliem neattaisnotiem […]