Ideoloģija un organizācija, 1.daļa

Cilvēki atmostas. Tas izpaužas individuāli, sākot ar patiesības meklējumiem par vēsturi, zinātni, valodu, dabas parādībām un beidzot ar centieniem izveidot taisnīgu, cilvēcisku sabiedrību. Ir kļuvis skaidrs, ka esošajai sabiedrībai ar cilvēciskumu un taisnīgumu nav nekā kopīga, sabiedrība nedarbojas cilvēku interesēs. Tāpēc tieksme pēc personiskas brīvības un dzīves saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi noved pie jautājuma. Kā izveidot sabiedrību, kas spēj apvienot visas dažādās un pretrunīgās cilvēku intereses? Skaidrs, ka esošā absurdā politiskā sistēma tam neder. Par politisko sistēmu LRTT rakstīja iepriekš https://tautastribunals.eu/?p=49754 , https://tautastribunals.eu/?p=49781 .

Citiem vārdiem sakot, ir jāsastāda to principu (prasību) kopums, kas ir visvairāk acīmredzams un neapšaubāms iespējami lielākajai daļai cilvēku. Ja šīs prasības sabiedrībai aptver visas būtiskās dzīves jomas, to varam nosaukt par ideoloģiju. Viens no veidiem kā ideoloģiju izveidot ir apkopot prasības standarta veidā RB-01. Tas ir sabiedrības vadības standarts, kas no lasītāja prasa piepūli. Teksts satur (precīzus) fomulējumus, kam jāseko līdz ar sapratni. Tas ir apmēram tā, kā lasīt matemātikas rokasgrāmatu, likumu vai normatīvu aktu.

Nesagatavotam lasītājam standarts šķiet pārāk vispārīgs un abstrakts. Tomēr tiem, kuri paši vēlas aktīvi piedalīties sabiedrības veidošanā, jāradinās domāt šādās kategorijās. Derīga ideoloģija ir tā, kas sabiedriski aktīvam cilvēkam dod iespēju izveidot savu programmu. Programma satur stratēģiskus virzienus, kuri savukārt izpaužas konkrētos pasākumos, rīcībās, likumos. Piemēram, LRTT iepriekš publicēja manu prezidenta programmu https://tautastribunals.eu/?p=49917 , https://www.youtube.com/user/qs689/videos . Tā ir nulles redakcija, tas nozīmē, ka kopš uzrakstīšanas neesmu to koriģējis, bet tas būs jādara. Dzīve, pieredze un apspriešana ienes savas korekcijas. Man būs iespēja bez grūtībām labot un papildināt savu programmu, saglabājot kopējo stratēģisko virzienu. Tāpēc, ka balstos uz precīzi formulētas ideoloģijas, kas ir standarts RB-01.

Programmu ir daudz un tās ir mainīgas, atkarībā no konkrētās situācijas konkrētā vietā. Jebkura programma satur arī sastādītāju personisko viedokli. Rezultāts ir tāds, ka cilvēciski orientētu biedrību un kustību programmas pēc būtības pauž apmēram vienu un to pašu, bet kopīga rīcība nav iespējama, nerunājot par mērķa sasniegšanu. Labu programmu ir daudz, piemēram Linarda Grantiņa un domubiedru H86 programma https://tautastribunals.eu/?p=42664 , kur komentāros ir atrodamas Artura Maltas programmas, programmatiski teksti atrodami arī vietnē pilsonis.lv un citur. Izņemot H86, attiecīgās organizācijas varētu vēlēties lielāku popularitāti un dalībnieku aktivitāti. Mēģināsim noskaidrot, kāpēc tā ir.

Kopīga un mērķtiecīga rīcība daudzajām organizācijām iespējama tikai tad, ja pastāv vienošanās galvenajos jautājumos, kuri ir acīmredzami un neizraisa šaubas nevienam. Tas ir, pastāv precīzi formulēta ideoloģija, kas aptver pašu galveno sabiedrībā. Kas mēs esam, kā mēs veidojam savstarpējas attiecības, līgumus, kā mēs veidojam sabiedrību? Kas ir mūsu vadītāji? Kādi spēki ir sabiedrībā? Kā mēs aizsargājamies un uzturam kārtību? Kas ir mūsu nauda? Kā mēs sevi nodrošinām ar dzīves pamatelementiem, mājokli, enerģiju, pārtiku, ūdeni, komunikācijām .. ? Mums ir izvēles un gribas brīvība. Kā cilvēki mēs esam suverēni, tas ir, ar absolūtām tiesībām izlemt jebkuru jautājumu. Mēs varam deleģēt savas tiesības pēc saviem ieskatiem.

Skaidrs, ka te neder neviena no esošajām “ideoloģijām”, tādām kā nacionālisms, sociālisms un pārējie -ismi. Tie ir sadomāti ar mērķi apmuļķot, sadalīt un sanaidot cilvēkus, lai būtu vienkāršāk tos vadīt. Arī demokrātija ir parādījusi savu īsto seju pietiekoši skaidri. Tāpēc būtu laiks nākt pie apziņas, ka cilvēka būtībā ir meklējams dabisks veids, kā organizēt iepriekš uzskaitītās sabiedriskās attiecības. Citiem vārdiem sakot, ir laiks sākt veidot cilvēcisku sabiedrību.

Matemātikā ir metode, kad pierāda teorēmu, izejot no pretējā. Mēs varētu rīkoties līdzīgi, un aplūkot kā mūsu opozīcija ir izveidojusi esošo necilvēcisko (sātanisko, žīdmasonisko ..) globālo iekārtu. Šī iekārta arī aptver visas iepriekš uzskaitītās sabiedriskās attiecības. Patlaban cilvēks ir mašīna, daļa no lielākas mašīnas, baterija ar uzdevumu ražot enerģiju, lai to darbinātu, un nodrošinātu savus saimniekus. Savstarpējās attiecībās valda neuzticība un tieksme vienam otru pakļaut. Sabiedrība ir vergu piramīda, kurā katrs zemākais slānis kalpo augstākajam. Uzraugi, armijas, mākslīgi izraisīti periodiski kari. Globāla, voluntāra viltotas naudas sistēma cilvēku aplaupīšanai. Nodrošināšana ar dzīves pamatelementiem caur paverdzināšanu .. Esošās sistēmas spēks ir tieši tajā, ka tā aptver visas galvenās dzīves jomas.

Demokrātija, nacionālisms, liberālisms un visa pārējā politika nav nekas vairāk kā atsevišķas programmas. Visas šīs programmas balstās uz vienoto necilvēcisko (globālistisko, sātanisko ..) ideoloģiju. Tāpēc demokrāti, liberāļi, komunisti un pārējie politiķi darbojas vienotā saskaņotā politiskā sistēmā, kas mūs pārvalda.

(Turpinājums sekos)


Novērtē šo rakstu:

11 komentāri par “Ideoloģija un organizācija, 1.daļa

 1. neliela būtiska korekcija 04 Sep 2019 pulksten 13:19

  Par „nepareizajām ideoloģijām“, kā nacionālisms, sociālisms
  ir galīgi auzās !
  Lai izvēles un gribas brīvība produktīvi strādātu, nepieciešams
  miljons nacionāli noskaņotu, sociāli aizsargātu pilsoņi, kuri visu
  nemērītu tikai desas garumos, bet būtu vienoti uzskatā, ka tikai
  sargājot nacionālu valsti nacionālā valsts sargās viņus…
  Imigranti , pamatā, ir gadījuma pēc tieši šeit nokļuvuši un
  mīlēt šo mītnes zemi var tikdaudz, ka viņus nesit nost kā
  viņu dzimtenē vai iepriekšējā mītnes zemē un tikai.
  Tejienes mentalitāti, kultūru viņi mēra pēc savas mērauklas.
  Pēc tās viss šeit notiekošais viņiem šķiet galīgi aplams un
  paši kultūras piekopēji – debīli dīvaiņi, kuri „dzīvo kokos un ēd
  sēnes“.
  Tāpēc jau vadītājos ir „demokrātiski ievēlēti“ visādi personāži,
  kuri pamatnācijai „liek mīksto virsū“…
  Gadījuma „pilsoņu“ varoņdarbs…
  .
  .
  .
  Admins
  NacionālISMS ir nekas vairāk kā pārākuma definējums, kuru mums uzspiež tie, kuri mūs vēlas naidot !. Tas viss ir aizstājams ar NACIONĀLO APZIŅU.


 2. svešvārdu vārdnīca 04 Sep 2019 pulksten 13:21

  http://baltutautas.lv/raksti/8/sumera-vai-pirma-pasaules-civilizacija

  Gluži kā šajā informācijā par pasūtījumu vēsturēm un vēsturniekiem: baram nav šķēršļu, pret baru vairs var vienīgi ar ieročiem. To zinājuši mūsu aizvēsturiskie senči. Neba no zila gaisa radās daina:

  Dievs ar Velnu sasatika
  Vidū jūras uz akmeņa –
  Zobentiņi šņiku, šņaku,
  Paši abi briku, braku. :))

  Pirms melngalvju „civilizācijas„, kas maucās virsū labiešiem, ieročus nav pazinuši, jo pēc tiem neesot bijusi vajadzība.

  Un svešvārdu vārdnīca par ideoloģiju arī saka, ka tur var sanākt vienīgi vicošanās – ideologičeskaja boŗba.


 3. Nacionālismam, sociālismam un pārējiem -ismiem nav nekāda sakara ar ideoloģiju, tāpēc rakstā tie apzīmēti at „ideoloģiju“ pēdiņās. Esošā ideoloģija jāmeklē globālajā monetārajā un banku sistēmā, transnacionālajos monopolos, vienotajā politiskajā sistēmā, cilvēku degradēšanā ..

  Tāpēc, piemēram, nevar nacionālismu saukt par „nepareizu ideoloģiju“. Realitāte ir tāda, ka mēs esam sadalīti valstīs, tautībās, valodās. Nekas cits neatliek, kā piemērot cilvēcisko ideoloģiju katrai valstij un tautai atsevišķi. Tāpēc mēs sakām, ka Latvijai jāpieder latviešiem, Krievijai jāpieder krieviem, Francijai .. Tautas pašpārvaldes ieviešana notiek caur nacionālo apziņu.

  Tāpēc arī opozīcija cenšas nīdēt nacionālo apziņu visās valstīs. Tā atbalsta visādas „minoritātes“ ar mērķi sagraut tautas vairākumu.


 4. Pārmaiņām būt 04 Sep 2019 pulksten 13:25

  Nedomāju ka latviešiem vai citām tautām ir diži pretrunīgas intereses, ja vien tie nav dažādu ideoloģiju upuri vai nepieskaitāmi fanātiķi.
  Ja par pretrunām nodēvē to, kas rodas mūsu attiecībās ar neliešiem, mantraušiem, meļiem, sliņķiem, tad tam vienas zāles – tiesiskums un starptautisko normu, konvenciju ievērošana.
  Katrs taču redz, ka tieši tādus ar šādām pretdabiskām nosliecēm, tajā skaitā nedabīgi alkatīgos, izmanto cionisti savās interesēs. Apmāca tos savās skolās un nodrošina tiem labāku materiālo stāvokli caur savām organizācijām.


 5. Anonymous 04 Sep 2019 pulksten 13:26

  RB – neliela būtiska korekcija.

  Nu tad beidzot sapratāmies, tas nozīmē tikai vienu, nekādu pilsonību svešās valstīs, nemaz nerunājot par pilsonības došanu iekarotājiem. Un tiesiskums jānodrošina bez iespējas rasties izredzēto kastai uz kuru tiesiskums neattiecas vai tas tiek iztulkots vadoties pēc maka biezuma.


 6. RB - svešvārdu vārdnīca 04 Sep 2019 pulksten 13:27

  Labs raksts, par pelasgiem un kanaāniešiem arī es varētu šo to pastāstīt. Tomēr tā ir cita tēma. Starp citu, arābi vēl šodien Vidusjūru sauc par Balto Vidusjūru.

  Ideoloģiskā cīņa ir un būs, patīk vai nepatīk. Ja gribam dzīvot cilvēciski, tas ir jādara. Labāk cīnīties ideoloģiskā frontē nekā bezjēdzīgi apkaut vienam otru karos, ko izraisa opozīcija. Par to kā reāli notiek ideoloģiskā cīņa daži video. Tur ir atsauces uz PSRS, bet tas neattiecas uz lietu.

  https://youtu.be/xh9SCxFJdaI , https://youtu.be/6B_BrEvKo1w , https://youtu.be/cSXRK0TyzNY , https://youtu.be/mtAmMnN3sIA


 7. RB - Anonymous 04 Sep 2019 pulksten 13:28

  Protams, iekarotājiem pilsonība nav jādod. Tomēr cilvēkiem, kuri savu godīgumu un lojalitāti pierādījuši ilgā laika periodā, pilsonība pienākas. Tas ir mūsu pašu interesēs.

  Diemžēl pilsonības jautājums Latvijā ir pār mēru saasināts. Tam iemesli sakņojas traģiskajā latviešu stāvoklī, kas bija Latvijas PSR norieta periodā. Arī neatkarības atjaunošana būtiski stāvokli neizmainīja. Par to rakstīju iepriekš https://tautastribunals.eu/?p=49997 , tas ir arī prezidenta programmā https://tautastribunals.eu/?p=49917 .

  Būtība ir tā, ka lielā vidusmēra cittautiešu masa pati par sevi nav sevišķi bīstama. Ar laiku tā asimilētos vai izbrauktu no valsts. Īstais apdraudējums nāk no daudzajām PSRS miltārpersonām, ko saņēmām mantojumā. It īpaši no noziedzniekiem, čekistiem (ieskaitot latviešu čekistus un komunistu funkcionārus), margināļiem un citiem salašņām. Tieši ar viņu palīdzību uztur spriedzi un pat naidu starp latviešiem un vidusmēra cittautiešiem. Tieši no šīm aprindām būtu jātiek vaļā.

  Kastu sabiedrība Latvijā diemžēl kļūst par realitāti https://tautastribunals.eu/?p=50300 . Attiecībā uz piederību augstākai kastai vai maka biezumu, atbildi dod tautas pašpārvalde (cilvēciska sabiedrība). Augstajai kastai vairs nebūs ienākumu no piederības kastai. Savu naudu viņi ar laiku notērēs, ja nesāks nodarboties ar lietderīgu darbu.


 8. khmm 04 Sep 2019 pulksten 13:29

  Admin –
  – mums nekas nav jāaizstāj !
  Nacionālisma izpratni ar nacismu jau žīdboļševiki ir aizstājuši
  (un ko tu te tiražē, starp citu !)…

  Ar tādām iztapīgām „aizstāšanām“ jau esam nonākuši pie tā,
  ka žīds ir mūsu prezidents !
  ………………………………………………..
  RB – Anonymous –
  „… cittautiešu masa pati par sevi nav(IR gan !!!) sevišķi bīstama…“

  Tādi „cittautieši“ ātri vien izveido savus geto, kur latviešiem savu
  kāju spert ir bīstami veselībai, piemēram, „maskačka“ un citur…

  Pilsonības izdāļāšanu izgudroja žīdi lai paši tiktu pie „likumu“
  sacerēšanas savā labā !

  Vai kāds lojāls „nepilsonis“ jelkad ir izdzīts no Latvijas ??!

  Ka pilsonība vajadzīga lai aizsargātu savas tiesības ir
  demagoģisks žīdu izgudrojums lai „aizsargātu“ viņu „tiesības“
  izlaupīt Latviju !
  Kāpēc Z.A.Meirovics tā centās 1.Republikas laikā ???
  Ne jau latviešu, bet žīdu labā !
  ………………………………………………..
  Ar tādu pārliberālismu jau (!) esam nonākuši tur, kur esam !
  .
  .
  .
  Admins
  Par Tavu taisnību ir jāpasmaida. Kur tad ir tie nacionālisti ? Vai NA, kuri atdeva Latviju žīdam ? Es esmu nacionāls savā apziņā un Tiesisks(kurš pieprasa respektēt Satversmi un Starptautiskos LIKUMUS) politiskajos uzskatos.Latvijas valstij, pēc sava satura jābūt NACIONĀLAI,bet ne nacionālistiskai. Latvijāi jāatīstās uz latviskuma PAMATIEM. Parādi man vienu nacionālistu, kurš mani un tautu ir aistāvējis ? Visi nacionālisti ir žīdu radīti atkritumi, lai rietu uz tiem, kuri cenšas ko darīt. Un neatkārtojies par Meierovicu. Par šo nelieti pirmais rakstīja Ronis un pēc tam Grantiņš. Nacionālisti šo mēslu, kurš bija pret Latvijas neatkarību, ir tikai slavējuši… . Ja gribi ko gudru pasacīt, tad iedziļinies tēmā vai maršē pie L. Lapsas.


 9. Pārmaiņām būt 04 Sep 2019 pulksten 13:30

  4.september um 19.50 Uhr
  Tomēr nesapratāmies Rid, otrais teikums sākas ar „Tomēr“ un tas izsaka visu. Manā skatījumā tiesiskums nevar būt daļējs vai pa pusei, tā mēs atkal turpinātu kādas neizskaramo kastas veidošanu un uzturēšanu, kur visam pārējam tad vairs nav nekādas nozīmes.
  Vienmēr esmu uzsvēris, ka cilvēkus nedrīkst šķirot ārpus likuma normām. Ja okupācija bija un ieveda kolonistus, tad okupācija ir jāizbeidz un kolonistiem – okupantiem ir jāpamet šī teritorija.
  Tikai tad ir iespējams realizēt patieso Latvijas pilsoņu gribu caur referendumu, kas pieļautu vai nepieļautu kādai daļai šeit atgriezties un izlemtu uz kādiem noteikumiem tas iespējams.

  Jautājumiem kas principiāli izšķir latviešu tautas likteni ir arī principiāli jāpieiet un tajā nevar būt atkāpes vai kaut kādi „Tomēr“. Noziegumiem un genocīdam kas veikti pret latviešu tautu nav un nevar būt noilguma.

  Sagandētās dzīves mūsu vecvecākiem, vecākiem un mums pašiem. Aplaupīti, pazemoti un nīsti (protams izņemot kolaboracionistus), tādēļ man nav nekādu morālu tiesību pieļaut kaut viena kolonista – okupanta atstāšanu Latvijā. Kas notiek tālāk, pēc deokupācijas un dekolonizācijas un kādus lēmumus pieņems, tā jau būs patieso Latvijas pilsonu kompetence un griba, kuru netaisos regulēt.


 10. adminam 04 Sep 2019 pulksten 13:31

  Acīm redzot, tev ir galvā tikai sovjetiskais vārda „nacionālists“
  skaidrojums !

  Starp citu, par „nacionālistiem“ NA nodēvēja tieši Saskaņas(un
  viņu priekšteču) bojci padomiskajā(žīdu) izpratnē…

  Tiesa, cik „nacionāla“, kā viņi paši sevi pozicionē, ir NA, vairs nav jēgas diskutēt !
  Bet te runa iet par „NACIONĀĻIEM“ nevis „nacionālistiem“ !

  „nacionālists“ nav lamuvārds – visu normālu valstu pilsoņi ir
  nacionālisti, izņemot tās valstis, kurās, ārēju spēku ietekmē,
  sāk dominēt kosmopolitisms(Bābeles tornis) !
  …………………………………………………………………

  Par Meierovicu(arī Levitu) ir jāatkārtojas pat vairākas reizes
  dienā, lai katram, kurš pirmo reizi atver šo mājas lapu, ir
  viennozīmīgi skaidra attieksme pret viņu/viņiem !
  .
  .
  .
  Pēdējam Tavam teikumam piekrītu, bet pāreijais ir neskaidrs muļļājums.
  Beigsim par šo tēmu diskusiju… .Gan jau kādreiz sapratīsi, ka NACIONĀLAIS un latviskais stāv pari visam un visāda veida ISMIEM vieta ir atkritumos.


 11. Pārmaiņām būt 06 Sep 2019 pulksten 13:32

  Tā padomājot tie „ismi“ īsti pareizi nav un tiem piemīt īpatnība maldināt un dezorientēt tulkojumā. Tāpēc piedāvāju nacionāls aizstāt ar tautisks, sākotnēji dažos salikumos it kā dīvaini tas skan, toties patiesi.
  Piemēri: tautas garīgais mantojums; tautas lietišķā māksla; tautas dejas; tautas tērps; tautas dziesmas. Var protams tajā centīgi iepīt nacionālo, bet tad tas neuzkrītoši vēsta par internacionālā esamību, kas ir pretstats un skan arī nelatviski. Tautas vai tautiskam, savukārt pretstatu vienkārši nav.
  Starp citu, visai šai jezgai jūtu saikni ar ANO izveidošanu 1945.gada 26.jūnijā, kad nomainīja starptautiskās organizācijas veco nosaukumu – „Tautu Savienība“ ar jauno internacionālo ANO. Tas notika tikai dažus mēnešus pēc Jaltas sarunām 1945.gada 4.-11.februāris, kur notika manuprāt lielākā, lielvalstu nodevība pret mazajām nacionālajām valstīm, atstājot tās likteņa varā, tādā veidā nolemjot nāvei miljoniem cilvēku.

  Tautu Savienības atzīta dalībvalsts kā zināms bija arī Latvija un pārējās Krievijas ietekmes sfērā atstātās valstis. Pārtraucot Tautu Savienības eksistenci un aizstājot to ar internacionālo ANO tika nošauti divi zaķi. Līgumslēdzējas valstis izvairījās no atbildības par mazo valstu okupāciju un radīja augsni internacionālā legalizācijai. Bet tas kā zināms ir visu „ismu“ mērķis, caur tautu sajaukšanu, skaldīt un valdīt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *